PARMAK - TIRNAK ŞEKLİNE GÖRE KARAKTER ANALİZİ

PARMAKLAR

Güzel ve mütenasip parmaklar: İyi bir tabiata
Küçük ince parmaklar: delice hareketler yaparak zevk alan kimselerde olur.
Araları açık parmaklar: Kendini beğenmişliğe, zekaya, nefsine düşkünlüğe, sır saklamamaya işaret eder.
Birbirlerine çok sıkışık parmaklar: Sır saklamaya dirayete, mutekit olmaya .
Parmaklar arkasına kolaylıkla dönebilirse: Maharetliliğe, hilekarlığa
Dipleri ayrı, uçları bitişik parmaklar: Acze kusurlu bir tabiate.
Cipleri bitişik parmaklar: sır saklayıcılığa.
Elin içine doğru gömülü bir baş parmak: hasisliğe, köpekçe yaltaklanan bir tabiate işarettir.
Elin içne doğru gömülü bir baş parmak: İradenin zayıflığına, ahmaklığa
Baş parmağa doğru eğik şehadet parmağı: Kendini düşünen ihtiraslı bir tabiate delalet eder.

Parmaklar:

Şehadet armağından uzun yüzük parmağı: Düşünememezlilik ve pratiklikten yoksunluğa.
Yüzük parmağından uzun şehadet parmağı: İş başarma kabiliyeti, zevke düşkünlük.
Şehadet parmağına doğru meyilli orta parmak: Zevke ve iyi yaşamaktan başka bir şey düşünmeyen bir mizaca.
Yüzük parmağına doğru meyilli orta parmak: Gösteriş merakı, güzel sanatlara düşkünlük.
Orta parmağa eşit yüzük parmağı: Oyun ve sergüzeşt meraklısı olmak.
Uzun baş parmak: Azim ve iradeye , metanet ve sebata.
Kısa baş parmak: Zayıf iradeye, uçarılığa, çabuk kanmaya, başkalarının istek ve arzularına kolaylıkla baş eğmeye.
Geniş parmak: Zekanın, Fikrin şiddetli kuvvetli olmasına
Dar baş parmak: Maharetten çok hile ile başarılı olan cinfikirliliğe.

Parmaklar:

Parmaklarda tırnağın bulunduğu boğum: Kabiliyetlere, başa, zekaya.
Orta boğum: Zeka kabiliyetinin derecesine, göğüse, dimağa,  beş hissimizle ruhumuzun duyduğu zevk ve acılara.
El ayasına bitişik olan üçüncü boğum: Sevki tabii kabiliyetlerini küçük beyin ve karnına  ait şeylerde bu boğumdan okunur.
TIRNAKLAR

Kendiliğinden pembe tırnaklar: Sebat ve metanete
Tırnaklar yuvarlak ve büyük ise: Hürriiyet ve istiklakli sevmeye, hırslı olma ve elindekiyle yetinmemeye.
Parmaklar cılız ve tırnaklar sivri ve eğik iseler: Şehvete düşkünlüğe, Kötülüklerde aşırılığa kaçmaya, akciğerlerinden rahatsız olmaya
Tırnakların dibindeki beyazlığın olmaması: Kasızlığa işaret
Parmak uçlarında incelen tırnaklar: Ciğerlerinin kötü olmasına.
Tırnaklar siyah yuvarlak ve solgun ise: Sahibinin tehlikeli bir insan olduğuna.
Kısa tırnaklar: Mücadeleci bir tabiata, alaycılık, muziplik, tenkitçilik işaretidir.
Kısa ve sert tırnaklar: Hiddet ve şiddete
Küçük ve etle çevrili tırnaklar: Şehvete düşkünlüğe, Beden temizliğine önemvermeye,Bu insanlar evde , işte mahalde, hasılı herşeyin temiz olmasına çalışır ve yaparlar.
Tırnaklardaki beyazlıklar: Asabiliğe.
Siyah lekeleri olan tırnaklar: Karamsar bir tabiata.
Kolay kırılan tırnaklar: Şüpheli bir sihhate, kireç azlığına.
Sivri tırnaklar: Tembellik, hayalperestlik, güzel sanatlara merak.
Uçları ince ve dipleri geniş tırnaklar: Gevezeliğe, iyilik ve doğruluğu seven ve beğenen bir tabiata.
Yassı, geniş ve uçları biraz bükümlü tırnaklar: Hilekarlık, sır saklayıcılık.
Boz renkli solgun ve yuvarlak tırnaklar: Tehlikeli bir şahsiyete işarettir.
Yenik tırnaklar: Sinirlilik melankoli.
Serçe parmağındaki tırnak beyazlığı: Kalb zaafına.
Saat camı biçiminde yuvarlak ve kubbeli tırnak: Bironşit hastalığına yakalanma riskinin yüksekliğine.
Kırmızı tırnak: Demevi mizaca orta halli sihhate.
Uzun tırnak: İhtiyalı olmak ve utangaçlık belirtisidir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !