Vücuttaki Seğirmeler

Vücuttaki Seğirmeler

 

Başın tepesinin üst sağı seğirirse: Büyüklüğe delalet eder

Kaşın sağ kuyruğu seğirirse: Mahzun olmaya delalet eder.

Başın tepesinin üst solu seğirirse:Mansıp sahibi olmaya delalet eder

Kaşın sol kuyruğu seğrise: Mahzun olmaya delalet eder.

Başın sağ tarafı seğirirse: Devlet büyüklük ve saadete delalet eder.

Gözün üst kapağının sağı seğrise: Fenadır, Çok kötüdür.

Başın sol tarafı seğirirse: Nimet, refah ve saadeti ve rahatı icab eden hale delalet eder.

Gözün üst kapağının solu seğrise: İyidir.

Şakakların sol veya sağ tarafı seğirirse: Hayır haber almağa delalet eder.

Göz bebeği sağı seğrise: Kedere Delalet eder.

Alnın sağ tarafı seğirirse: mesrur olmaya ve zevke delalet eder

Göz bebeği solu seğrise: Surüra delalettir.

Alnın sol tarafı seğirirse: Herhangi bir yerden haber gelmeye delalet eder.

Sağ göz kuyruğu seğrise: Sevgi ve muhabbete delalet eder.

Kaşın sağ tarafı seğirirse: Dostluk ve faideye delalet eder.

Sol Göz kuyruğu seğrise: Malın artmasına delalet eder.

İki kaşın ortası seğirirse: Rızka delalet eder.

Gözün Sağ veya Sol alt kapağı seğrise: Keder ve hiddete delalet eder.

İki kaşın solu seğirirse: Kedere üzüntüye delalet eder.

Yanağın Sağı Seğirirse: Hayır ve sürura, Solu seğirirse: Mal ve karın artmasına delalet eder.

Burnun Sağı Seğirirse: Kahır ve kedere delalet eder.

 

Omuzun solu seğirse:  Hüzün ve endişeye delalet eder.

Burnun Solu Seğirirse: Mansı ve menzilete delalet eder.

 

Sağ pazu seğirse: Vüz’at ve rızka delalet eder.

Üst dudağın sağı seğirirse: Rızka , Solu Seğirirse Zevk , Sürur ve sevinçliliğe delalet eder.

Sol Pazu seğirse: Mal çokluğuna delalet eder.

Dudağın sağ köşesi seğirirse: Zarar görmeğe, sol köşesi seğirirse:  Kara ve kısmete delalet eder

Sağ yada sol dirseği seğirse: Hoş ve iyi habere delalet eder.

Alt dudağın sağı veya solu seğirse: Haber ve faideye delalet eder.

Sağ kolu seğirse: Eğlence ve zevke delalet eder.

Çenenin sağı yada solu seğirse: Zevk ve sürura delalet eder.

Sol kolu seğirse: Düşünce ve kedere delalet eder.

Kulağın sağı yada solu seğirse: İyi haber almaya delalet eder.

Sağ bileğin seğirmesi: Mal ve kara delalet eder.

Boğazın sağ tarafı seğirse: Mal ve paraya delalet eder.

 

Sol bileğin seğirmesi:  Zarar ve hasara delalet eder.

Boğazın solu seğirse: Gam ve kedere Delalet eder.

 

Sağ elin arkası seğrise: Hüzün ve melale delalet eder.

Omuzun sağı seğirse: Gam ve kasavete delalet eder.

 

Sol elin arkası seğrise: Şeref ve itibara delalet eder.

Sol Uyluk Seğirirse: Erkek evlada işaret eder.

Sol dizi seğirirse: Neş’e ve mutluluğa delalet eder.

Sağ Kası seğirirse: Evliliğe, izdivaca delalettir.

Sağ Diz kapağı altı seğirirse: Yolculuğa ve sefere delalet eder.

Sol kasığı seğirirse: Haber Almaya,Haber işitmeye delalet eder.

Sol  Diz kapağı altı seğirirse: Hüzün ve kedere delalet eder.

Tenasül aletinin sağı seğirirse: Evlada  delalet eder.

Sağ baldır seğirirse: Mal ve rızka delalet eder.

Tenasül aletinin solu seğirirse: Gam ve kedere delalet eder.

Sol baldır seğirirse: Rütbe ve mevkiinin artmasına yükselmesine delalet eder.

Mak’adın sağı seğirirse: Mal Refah ve genişliğe delalet eder.

Sağ baldırın önü seğirirse: Yolculuk ve sefere delalet eder.

Mak’adın solu seğirirse: Yol, yola çıkmaya  ve sefere delalet eder.

Sol baldırın önü seğirirse: Rızka işaret eder.

Sağ kalça seğirirse: Mutluluk ve sevince işaret eder.

Sağ topuk seğirirse: Mal ve servete  delalet eder.

Sol kalça seğirirse: Sefer ve azimete delalet  eder.

Sol topuk seğirirse: Ayrılığa  delalet eder.

Sağ dizi seğirirse: Hüzün ve kedere işaret eder.

Sağ veya sol ökçe seğirirse: Yolculuk ve sefere delalet eder.

Sağ ayağın üstü Seğirirse: Hüzün gam ve kedere delalet eder.

Sağ veya sol ayağın küçük parmağı seğirirse: Rızık malın çoğalmasına delalet eder.

Sol ayağın üstü seğirirse: Zevk ve Sefaya delalet eder..

 

Sağ ayağın altı seğirirse: Yol, Yolculuk  ve sefere delalet eder.

 

Sol ayağın altı seğirirse: Şeref ve itibarın artmasına delalet eder.

 

Sağ ayağın baş parmağı seğirirse: Malın Artmasına delalettir.

 

Sol ayağın baş parmağı seğirirse: Muradın olmasına, dileğin gerçekleşmesine delalet eder.

 

Sağ veya sol ayağın ikinci parmağı seğirirse: İyi haber gelmesine delalet eder.

 

Sağ veya sol ayağın üçüncü parmağı seğirirse: Kavga etmeye işarettir.

 

Sağ ayağın dördüncü parmağı seğirirse: Şiddetli kavgaya ve savaşa işaret  eder.

 

Sol ayağın dördüncü parmağı seğirirse: Zevk ve sürura delalet eder.

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !